Главная » Շաբաթօրյա աֆորիզմներ
Հարգելի այցելուներ այսուհետ ամեն շաբաթ օր Դուք հնարավորություն կունենաք վայելելու հիանալի աֆորիզմների մի շարք: Այսօրվա թեման խոսքն է և խոսքի հզորությունը:

1.Խոսքից ավելի ուժեղ բան չկա: (Մենանդր)

2. Խոսքից ավելի հզոր բան չկա...

Բաժին Շաբաթօրյա աֆորիզմներ