Առաքինությունը անբաժանելի բան է, նա կամ կա, կամ` չկա։

© Օնորե դե Բալզակ

Բաժին (Առաքինություն)       Մեկ.(0)