Արիությունը ծնում է հաղթողներ, համերաշխությունը` անպարտելիներ:

© Դելավին

Բաժին (Համերաշխություն)       Մեկ.(0)