Հիմա ամոթից քրտնում են միայն ապակիները:

© Վարդգես Պետրոսյան

Բաժին (Ամոթ)       Մեկ.(0)