Փողով կարելի է գնել մահճակալը, բայց ոչ քունը:
Գիրքը, բայց ոչ խելքը:
Սեքսը, բայց ոչ սերը:
Կապեր, բարց ոչ ընկերներ:
Սրբանկար, բայց ոչ հավատ:
Տեղ գերեզմանոցում, բայց ոչ երկնքում:

Բաժին (Փող)       Մեկ.(0)