Իսկական տղամարդը նա է, ով տեսնում է ոչ թե խնդիրը, այլ դրա լուծումը:

Բաժին (Տղամարդ)       Մեկ.(0)