Իրար չհասկանալու պատճառով մենք ամեն օր կորցնում ենք մեր հարազատներին և ապրելով նրանց հետ` դառնում ենք միայնակ:

© Իշխան Գևորգյան

Բաժին (Հարազատներ)       Մեկ.(0)