Նորը արմատավորվել կարող է միայն հնի արգանդում:

© Վարդուհի Վարդենեսյան

Բաժին (Նոր)       Մեկ.(0)