Քաղաքականությունը հաճախ դառնում է խնջույք, որի ժամանակ ուտում են ժողովրդի կյանքը:

© Սասուն Սարիբեկյան

Բաժին (Քաղաքականություն)       Մեկ.(0)