Արդարամտությունը բոլոր առաքինություններից բարձրագույնն է:

© Ցիցերոն

Բաժին (Արդարամտություն)       Մեկ.(0)