Հերոսը ծնվում է հարյուրի մեջ, իմաստունը` հազարի, բայց կատարյալ
մարդ չի կարելի գտնել հարյուր հազարնեի մեջ:

© Պլատոն

Բաժին (Կատարելություն)       Մեկ.(0)
Հետևիր մտքերիդ` դրանք բառեր են դառնում.
Հետևիր բառերիդ` դրանք գործեր են դառնում.
Հետևիր գործերիդ` դրանք դառնում են սովորություն.
Հետևիր սովորություններիդ` դրանք դառնում են բնավորություն.
Հետևիր բնավորությանդ` դա դառնում է ճակատագիր:

Բաժին (Կատարելություն)       Մեկ.(0)
Ես ամիսներով և տարիներով մտածում  եմ ու մտածում:Իննսունինն անգամ արդյունքը սխալ է, 100-րդին ես ճիշտ եմ:

© Ալբերտ Էյնշտեյն

Բաժին (Կատարելություն)       Մեկ.(0)

Կենտրոնացում ահա թե որն է ուժի գաղտնիքը:

© Ռայլֆ ՈՒոլդո Էմերսոն

Բաժին (Կատարելություն)       Մեկ.(0)
Մի վախեցեք կատարելությունից. Դուք նրան չեք կարող հասնել:

© Սալվադոր Դալի

Բաժին (Կատարելություն)       Մեկ.(0)