Ծուլությունը մեր այն արատներից է, որի հետ մենք հաշտվում ենք ամենից հեշտ:

Բաժին (Ծուլություն)       Մեկ.(0)
Անբան մարդիկ մեռած են իրենց ողջ երկարատև կյանքի ընթացքում:

Բաժին (Ծուլություն)       Մեկ.(0)