-->
Ամենադժվարին աշխատանքը` դա աշխատանք է ինքդ քո վրա...

Ամբողջ չափսով
Ռեյտինգ 5.0/2