Աշխարհը գիրք է, որի էջերը մեր առաջ բացվում են ամեն քայլափոխի:

© Լամարթին

Բաժին (Աշխարհ)       Մեկ.(0)
Հասկանալ աշխարը ու սիրել այն` երկու խնդիրներ են , որոնց դյուրին չէ իրար հաշտեցնել:

© Ռայլֆ Ռոլդո Էմերսոն

Բաժին (Աշխարհ)       Մեկ.(0)

« 1 2