Եթե շրջենք նկարը, ապա կտեսնենք, որ ստացվում է EIGHT, որը անգլերեն ութն է :)